Λαζαράκη 6 16675, Γλυφάδα 215.52.09.007Λ. Βεΐκου 109 11146, Γαλάτσι 210.21.33.692

Προβλήματα

Προπέτεια άνω γνάθου

Όταν τα πάνω δόντια ή/και η γνάθος προεξέχουν ως προς τα κάτω. Στην περίπτωση αυτή επηρεάζεται αρνητικά η αισθητική του προσώπου ενώ υπάρχει ο κίνδυνος κατάγματος των προσθίων δοντιών σε κάποιο ατύχημα ιδιαίτερα στα ζωηρά μικρά παιδιά.

Οι επιπτώσεις στην αισθητική είναι ότι το πρόσωπο είναι συνήθως έντονα κυρτό και ο πώγωνας όπως και το κάτω χείλος βρίσκονται σε οπίσθια θέση. Η δυσαρμονία μπορεί να προκύψει είτε λόγω της υπεραναπτυξης της άνω γνάθου είτε λόγω της υποαναπτυξης της κάτω γνάθου είτε ως συνδιασμός των δύο.

Τα κύρια αίτια της δυσαρμονίας είναι γενετικής φύσεως και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η έντονη έξη θηλασμού δακτύλου.

Η θεραπεία της γίνεται από τον ειδικό ορθοδοντικό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του ασθενούς με χρήση ειδικών μηχανισμών ώστε να επιτευχθεί διαφορική αύξηση των γνάθων.

Προγναθισμός κάτω γνάθου

προγναθισμός κάτω γνάθου

Όταν τα κάτω δόντια ή/και η γνάθος προεξέχουν ως προς τα πάνω. Συνήθως η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από ένα κοίλο πρόσωπο και προεξοχή του πώγωνα επηρεάζοντας αρκετά την αισθητική του προσώπου. Η δυσαρμονία μπορεί να προκύψει είτε λόγω της υποανάπτυξης της άνω γνάθου είτε λόγω της υπερανάπτυξης της κάτω γνάθου είτε ως συνδιασμός των δύο.Τα αίτια της δυσαρμονίας είναι κυρίως η γενετική προδιάθεση.

Η θεραπεία της γίνεται από τον ειδικό ορθοδοντικό ιδανικά πριν την έναρξη της εφηβείας με χρήση ειδικών μηχανισμών ώστε να επιτευχθεί διαφορική αύξηση των γνάθων.

Συνωστισμός

συνωστισμός ορθοδοντική

Όταν τα δόντια δε βρίσκονται στη σωστή τους διάταξη και θέση επειδή δε χωρούν. Είναι η κατάσταση που κοινώς ονομάζουμε ‘στραβά δόντια’.

Χασμοδοντία

Όταν τα πάνω δόντια δεν έχουν επαφή με τα κάτω.

Η κατάσταση αυτή προκαλείται συνήθως από παρατεταμένο θηλασμό του δακτύλου του παιδιού πέραν της ηλικίας των 4 ετών ή από πλημμελή κατάποση.

Η πρώιμη έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας από την ηλικία των 6 ή 7 ετών είναι απαραίτητη.

Υπερσύγκλειση

Όταν τα πάνω δόντια κλείνουν πολύ “βαθιά” και σκεπάζουν τα κάτω περισσότερο από το κανονικό (1-2 χιλ. περίπου).

Η ανωμαλία σύγκλεισης αυτή μπορεί να προκαλέσει αποτριβές στις κοπτικές επιφάνειες των κάτω προσθίων δοντιών καθώς και τραυματική συγκλειση όταν τα κάτω πρόσθια δόντια τραυματίζουν τα υπερώια ούλα των άνω προσθίων δοντιών.

Σταυροειδής σύγκλειση

Πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση: Όταν τα πρόσθια δόντια της άνω γναθου βρίσκονται σε οπισθιότερη θέση από τα αντίστοιχα της κάτω γνάθου.
Οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση: όταν η άνω γνάθος υπολείπετε σε έυρος από την κάτω γνάθος ή αντιστροφα,ή τα δόντια της άνω και της κάτω γνάθου είναι σε έκτοπη θέση δημιουργόντας σταυροειδή σύγκλειση.
Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να διαγιγνώσκονται άμεσα από ειδικό ορθοδοντικό και να αντιμετοπίζονται καθώς μπορεί να προκαλέσουν ασύμμετρες αποτριβές δοντιών, ασύμμετρη ανάπτυξη των γνάθων με αποτέλεσμα σκελετικές ασυμμετρίες και δυσλειτουργία στις κροταφογναθικές αρθρώσεις.

Τηλεσκοπική σύγκλειση

τηλεσκοπική σύγκλειση - ορθοδοντική

Όταν τα άνω οπίσθια δόντια εξέχουν υπερβολικά και δεν καλύπτουν πλήρως τα αντίστοιχα της κάτω γνάθου. Μπορεί να οφείλεται σε υπερβολικά ευρεία άνω γνάθο ή στενή κάτω ή και συνδιασμό των δύο ανωτέρων.

Κενά μεταξύ των δοντιών

κενά μεταξύ των δοντιών

Η κατάσταση αυτή ονομάζεται αραιοδοντία και επηρεάζει αρνητικά την αισθητική του χαμόγελου.

Έγκλειστα δόντια

Όταν ένα η περισσότερα δόντια για κάποιο λόγο δε καταφέρνουν να ανατείλουν και παραμένουν μέσα στο οστό προκαλώντας, εκτός από αισθητικά, και άλλα ορθοδοντικά προβλήματα.